Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločného podniku podnikateľov SAT Straßensanierung GmbH a OAT Beteiligungs GmbH

Aktualizované:
Obsah
Dňa 25. 11. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení spoločného podniku SAT Spezialbau GmbH, Nemecko podnikateľmi SAT Straßensanierung GmbH, Nemecko (Skupina STRABAG) a OAT Beteiligungs GmbH, Nemecko.

Sektor: stavebníctvo
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.