Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Faurecia S.A., Parrot S.A. a Parrot Automotive S.A.S.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 27. 01. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Faurecia S.A., Francúzsko a Parrot S.A., Francúzsko nad podnikateľom Parrot Automotive S.A.S., Francúzsko.

Sektor: automobilový priemysel
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.