Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Hans Wilms Beteiligungs-GmbH a nkt cables automotive, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 02. 03. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Hans Wilms Beteiligungs-GmbH so sídlom Fröndenberger Straße 27-29, 58706 Menden, Nemecká spolková republika (ďalej len „HWB“) nad podnikateľom nkt cables automotive, s.r.o., so sídlom Českých bratří 509, 543 01 Vrchlabí, Česká republika (ďalej len „NKT“).
 
Podnikateľ HWB patrí do ekonomickej skupiny Wilms Group, ktorá pôsobí v oblasti výroby káblov, strojárenstva a konštrukčných riešení, v oblasti nehnuteľností a v automobilovom priemysle. Žiadna zo spoločností Wilms Group na území Slovenskej republiky nepôsobí priamo, len ako zahraničný dodávateľ, a to v obmedzenom rozsahu. Oznamovateľ výlučne kontroluje spoločnosť GEFE Consulting, s.r.o., so sídlom Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, prostredníctvom ktorej sa predmetná transakcia realizuje.
 
Nadobúdaný podnikateľ NKT vznikol vyčlenením výrobného závodu vo Vrchlabí v Českej republike zo spoločnosti nkt cables, s.r.o., so sídlom Průmyslová 1130, 272 01 Kladno, Česká republika. Podnikateľ NKT vyrába káble pre automobilový priemysel, pružné káble a struny a špeciálne káble. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako zahraničný dodávateľ.
 
Úrad zistil, že pri žiadnej z alternatív tovarového a priestorového trhu automobilových káblov, pružných káblov a strún, ako aj špeciálnych káblov neboli identifikované ovplyvnené trhy z horizontálneho hľadiska. Takisto nebol identifikovaný ovplyvnený trh z hľadiska dodávateľsko-odberateľského vzťahu.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 03. 2017.