Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Rockcastle Global Real Estate Company Ltd. a New Europe Property Investments PLC

Aktualizované:
Obsah
Dňa 13. 03. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v zlúčení podnikateľov Rockcastle Global Real Estate Company Ltd., Maurícius a New Europe Property Investments PLC, Ostrov Man do nástupníckej spoločnosti NEPI ROCKASTLE PLC, Ostrov Man.

Sektor: SK NACE L.68.2 - Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.