Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Faurecia S.A., Parrot S.A. a Parrot Automotive S.A.S

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 02. 2017 zastavil správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Faurecia S.A., Francúzsko a Parrot S.A., Francúzsko nad podnikateľom Parrot Automotive S.A.S, Francúzsko.
 
V prípade predmetnej koncentrácie, ktorá bola úradu oznámená ako zámer, neboli naplnené obratové kritériá podľa zákona, od ktorých závisí, či koncentrácia podlieha kontrole úradu. Dôvod na konanie preto nebol daný a úrad správne konanie zastavil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 03. 2017.