Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Rockcastle Global Real Estate Company Ltd., New Europe Property Investments PLC a NEPI ROCKCASTLE PLC

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 31. 3. 2017 koncentráciu spočívajúcu v zlúčení podnikateľov Rockcastle Global Real Estate Company Ltd., Maurícius (ďalej len „Rock“), New Europe Property Investments PLC, Ostrov Man (ďalej len „Nepi“) a NEPI ROCKCASTLE PLC, Ostrov Man (ďalej len „NepiRock“), ktorý po zlúčení bude právnym nástupcom predmetných podnikateľov.
 
Podnikateľ Rock je konečnou holdingovou materskou spoločnosťou skupiny Rock Group. Pôsobí predovšetkým v oblasti komerčných nehnuteľností, pričom sa zameriava okrem iného na investovanie, development a prenájom maloobchodných priestorov v nákupných centrách v Poľsku a v Českej republike. Skupina Rock Group nie je aktívna na Slovensku.
 
Podnikateľ Nepi je konečnou holdingovou materskou spoločnosťou skupiny NEPI, pôsobí ako investor a developer v oblasti komerčných nehnuteľností. Podnikateľ Nepi investuje do maloobchodných a kancelárskych priestorov v regióne strednej a východnej Európy, napríklad v Rumunsku a na Slovensku. Na Slovensku skupina NEPI vlastní obchodné centrá Aupark Shopping Center Piešťany, Aupark Shopping Center Žilina, Korzo Shopping Centrum Prievidza, Aupark Shopping Centre Košice a administratívne centrum Aupark Tower Košice.
 
Podnikateľ NepiRock je novozaložená spoločnosť bez materiálnych obchodných aktivít, ktorá vznikla za účelom realizácie predmetnej koncentrácie.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 4. 2017.