Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie Energetický a průmyslový holding, a.s., a POZAGAS, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 15. 5. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Energetický a průmyslový holding, a.s., Česká republika nad podnikateľom POZAGAS, a.s., Slovenská republika.

Sektor: D.35.1, D.35.2  energetický priemysel
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.