Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie CEFC Shanghai International Group Limited, Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč a J&T FINANCE GROUP SE

Aktualizované:
Obsah
Dňa 26. 5. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov:
  • CEFC Shanghai International Group Limited, Čínska ľudová republika,
  • Ivan Jakabovič, Monacké kniežatstvo,
  • Jozef Tkáč, Bratislava, Slovenská republika
nad podnikateľom J&T FINANCE GROUP SE, Praha, Česká republika.


Sektor: K.64.19 a K.64.3 - finančné a poisťovacie činnosti
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.