Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie China Renaissance Capital Investment Inc., Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd., a Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH

Aktualizované:
Obsah
Dňa 25. 5. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľmi China Renaissance Capital Investment Inc., Kajmanské ostrovy a Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd., Čínska ľudová republika nad podnikateľom Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH, Nemecko.

Sektor: C.29.3 - štartéry a alternátory pre automobily
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.