Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ zorganizoval stretnutie na tému Whistleblower a oznamovanie dôkazov o karteli

Aktualizované:
Obsah
V stredu 31. 5. 2017 sa o 9.00 hod. na Protimonopolnom úrade SR uskutočnilo stretnutie, ktorého hlavnou témou bolo Whistleblower a oznamovanie dôkazov o karteli.

Úrad teší, že pozvanie prijali okrem zástupcov mimovládnych organizácií, združení, spoločností aj zástupcovia niekoľkých advokátskych kancelárií a masmédií.

Zároveň úrad verí, že pripravená prezentácia a s ňou spojená diskusia prispeli k priblíženiu detailov postupu pri predkladaní dôkazov o karteli a žiadosti o vyplatenie odmeny za ich predloženie prostredníctvom inštitútu oznamovateľa podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad pozitívne hodnotí mnohé pripomienky i návrhy zúčastnených na stretnutí vzhľadom na to, že poslúžia najmä na zefektívnenie predmetných postupov spojených s inštitútom oznamovateľa.

Bližšie informácie o stretnutí zverejní úrad na svojej webovej stránke po ich spracovaní.

Záverom vyjadruje úrad poďakovanie všetkým zúčastneným na stretnutí.