Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci koncentrácie EP Industries, a.s., a SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 15. 6. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika nad podnikateľom SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače.

Sektor: výroba a montáž kotlov a ich častí pre elektrárne a teplárne (C.28, C.33)
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.