Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KS BA potvrdil rozhodnutia PMÚ SR o zneužívaní dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom

Aktualizované:
Obsah
Dňa 21. 6. 2017 Krajský súd v Bratislave vyhlásil rozsudok, ktorým potvrdil rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vo veci zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Slovak Telekom. Vec bola prejednávaná  Krajským súdom v Bratislave potom, čo Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil predchádzajúce rozhodnutie krajského súdu a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie.   
 
Úrad rozhodol v rokoch 2007 (rozhodnutie č. 2007/DZ/2/1/111) a 2009 (rozhodnutie č. 2009/DZ/R/2/017), že spoločnosť Slovak Telekom zneužila dominantné postavenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb prostredníctvom praktiky stláčania marže a viazania.
 
Podľa uvedených rozhodnutí nastavila spoločnosť Slovak Telekom svoju cenovú politiku na veľkoobchodnom a maloobchodnom trhu takým spôsobom, že alternatívni operátori neboli schopní replikovať maloobchodné produkty dominanta. Protiprávne konanie sa týkalo niektorých volacích programov poskytovaných v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti, ako aj niektorých programov, v rámci ktorých boli poskytované služby nízkorýchlostného internetu.  
 
Navyše, spoločnosť viazala nesúvisiace služby, spájala voľné minúty a pripojenie do pevnej verejnej telekomunikačnej siete v mesačných poplatkoch za volacie programy. Podmieňovala pripojenie zákazníkov do pevnej verejnej telekomunikačnej siete na odber telefónnej služby, taktiež podmieňovala odoberanie internetových služieb typu dial-up a xDSL na odber volacích programov.
 
V oblasti hlasových služieb došlo kombináciou vyššie uvedeného správania ku vzniku bariér vstupu na trh a po vstupe alternatívnych operátorov sa na trhu vytvorili také podmienky, ktoré bránili rozvoju súťaže. Nastavením takýchto podmienok na trhu spoločnosť sťažila vstup a existenciu konkurentov. Pokiaľ ide o trh nízkorýchlostného a vysokorýchlostného internetu, v oblasti internetu síce nedošlo k uzavretiu trhu, avšak došlo k obmedzeniu súťaže.
 
Výška pokuty uloženej úradom presahovala 17 miliónov eur.
 
Proti rozsudku súdu je možné podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd Slovenskej republiky.  
 
Vyššie uvedené informácie sú zjednodušením obsahu rozhodnutia, podrobnosti o uvedenom protiprávnom konaní sú uvedené v odôvodnení rozhodnutí.