Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku Pro Diagnostic Group, a.s., podnikateľov Ribera Salud, S.A., a Pro Partners Holdings, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 30. 06. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len ,,úrad") správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení spoločného podniku Pro Diagnostic Group, a.s., Bratislava, Slovenská republika spoločne kontrolovaného podnikateľmi Ribera Salud, S.A., Španielsko a Pro Partners Holding, a.s., Bratislava, Slovenská republika.

Sektor: Q.86.10,  Q.86.21,  Q.86.22 - zdravotníctvo

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.