Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu China Renaissance Capital Investment Inc., Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd., a Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 16. 06. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa China Renaissance Capital Investment Inc. so sídlom Maples Corporate Services Limited, P.O.Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Kajmanie ostrovy (ďalej len „CRCI“) a podnikateľa Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group) Co., Ltd., so sídlom 167, 9th Street Econ-Tech Development Zone, Zhengzhou, provincia Che-nan, Čínska ľudová republika (ďalej len „ZCMM“) nad podnikateľom Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH so sídlom Robert-Bosch-Strasse 2, 717 01 Schwieberdingen, Spolková republika Nemecko (ďalej len „RB SMG“).
 
Podnikateľ CRCI je investičnou spoločnosťou, ktorá investuje predovšetkým do aktivít na území Veľkej Číny. Jeho investičné portfólio zahŕňa široké spektrum ekonomických sektorov, napr. poľnohospodárstvo, logistika, spracovanie ocele a iných kovov, farmaceutický priemysel, zelená energia, chemické látky, elektronika a iné. Podnikateľ CRCI a ani žiadna jeho portfóliová spoločnosť nepôsobia na území Slovenskej republiky ani v širšom Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).
 
Podnikateľ ZCMM je čínska štátna akciová spoločnosť. Podnikateľ ZCMM a ním kontrolované spoločnosti pôsobia v oblasti výroby zariadení na hĺbenie a ťažbu uhlia, výroby a predaja hydraulických stropných výstuh, obchodovania s oceľou a inými surovinami a tiež v oblasti výroby automobilových komponentov, pričom svoju činnosť nevykonávajú na území Slovenskej republiky. V priestore EHP podnikateľ ZCMM a ním kontrolované spoločnosti vykonávajú svoju činnosť len v obmedzenej miere.
 
Pred koncentráciou patrí nadobúdaná spoločnosť RB SMG do ekonomickej skupiny spoločnosti Robert Bosch GmbH. Podnikateľ RB SMG pôsobí v oblasti vývoja, výroby, distribúcie  a predaja štartérov a alternátorov, ako aj zariadení podporujúcich rekuperáciu pre osobné a úžitkové vozidlá, vrátane štartérov a alternátorov pre benzínové  a dieselové motory a štartérov pre použitie v úsporných start-stop zariadeniach a zariadeniach podporujúcich rekuperáciu pre hybridné systémy. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako zahraničný dodávateľ.
 
Úrad zistil, že podnikateľ CRCI ani žiadna jeho portfóliová spoločnosť nepôsobia v tovarovo rovnakej oblasti ako RB SMG. Napriek tomu, že ekonomická skupina podnikateľa ZCMM pôsobí aj na trhu štartérov a alternátorov rovnako ako RB SMG, z priestorového hľadiska nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít medzi účastníkmi koncentrácie na území Slovenskej republiky ani na území EHP. Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie neexistuje ani vertikálny vzťah.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 06. 2017.