Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa KYOCERA CORPORATION a spoločnosti TT ELEKTRONICS PLC

Aktualizované:
Obsah
Dňa 16. 08. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa KYOCERA CORPORATION, Japonsko nad divíziou ekonomickej skupiny spoločnosti TT ELEKTRONICS PLC, Spojené kráľovstvo, ktorú tvoria podnikatelia:
 • AB Electronic Manufacturing Mexico SA de CV, Mexiko,
 • AB Elektronik Sensors (Suzhou) Co Ltd, Čínska ľudová republika,
 • TT Electronics Holdings GmbH, Nemecko,
 • Midland Electronics Deutschland GmbH, Nemecko,
 • A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Rakúsko,
 • TT Electronics Technology Limited, Spojené kráľovstvo,
 • TT Electronics Sensing and Control India Private Limited, India,
 • TT Electronics Sensing and Control SRL, Rumunsko,
 • AB Elektronik Ukraine, Ukrajina,
 • AB Elektronik GmbH, Nemecko a
 • AB Elektronik Sachsen GmbH, Nemecko.
 
Sektor: C 29.31.0 – Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá 
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.