Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu YIT Oyj a Lemminkäinen Oyj

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 25. 08. 2017 koncentráciu spočívajúcu v zlúčení obchodných aktivít podnikateľov YIT Oyj, Fínsko a Lemminkäinen Oyj, Fínsko, pričom nástupcom zlúčených spoločností bude podnikateľ YIT Oyj, Fínsko.
                                                          
Podnikateľ YIT a s ním prepojení podnikatelia pôsobia v oblastiach:
  1. výstavby, rozvoja, údržby a renovácie bytov vrátane sociálnej infraštruktúry, ako školy a denné centrá,
  2. výstavby, vývoja, údržby a renovácie obchodných priestorov vrátane kancelárskych, obchodných, výrobných priestorov a pod.,
  3. výstavby, údržby a renovácie infraštruktúry, ako cesty, mosty, železničné stanice a stanice metra, prístavy a parkoviská, energetika, zásobovanie vodou a priemyselné zariadenia, ako aj tunely a bane na ťažbu a vystuženie pôdy.
Z hľadiska geografického pôsobí skupina YIT vo Fínsku, v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Slovenskej republike, Poľsku a Rusku. Na Slovensku podnikateľ YIT kontroluje spoločnosť YIT Slovakia, a.s., ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti stavebných služieb.
 
Podnikateľ Lemminkäinen a s ním prepojení podnikatelia pôsobia v oblastiach:
  1. výstavby, vývoja, údržby a renovácie bývania,
  2. výstavby, vývoja, údržby a renovácie obchodných priestorov vrátane kancelárskych, obchodných, výrobných a logistických priestorov a verejných budov,
  3. výstavby, údržby a renovácie infraštruktúry a
  4. výroby a predaja asfaltu, dlažobných materiálov a minerálnych agregátov,
a to v siedmich severských a pobaltských krajinách (Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva) a v Rusku.
V Slovenskej republike ani v susedných krajinách nemá žiadnu obchodnú činnosť.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s  § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, pretože značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 08. 2017.