Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku Mubea Somboon Automotive Co., Ltd.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 21. 09. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva vo vytvorení spoločného podniku Mubea Somboon Automotive Co., Ltd., Thajsko podnikateľmi Mubea Engineering AG., Švajčiarsko a SOMBON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED, Thajsko.

Sektor: C 29.32.0 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.