Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu KYOCERA CORPORATION a časti skupiny TT Electronics

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 21. 09. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa KYOCERA CORPORATION so sídlom 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japonsko nad podnikateľmi:
  • AB Electronic Manufacturing Mexico SA de CV, Mexiko,
  • AB Elektronik Sensors (Suzhou) Co Ltd, Čínska ľudová republika,
  • TT Electronics Holdings GmbH, Nemecko,
  • A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Rakúsko,
  • TT Electronics Technology Limited, Spojené kráľovstvo,
  • TT Electronics Sensing and Control India Private Limited, India a 
  • TT Electronics Sensing and Control SRL, Rumunsko
 
na základe Zmluvy o predaji a kúpe akcií uzatvorenej dňa 19. 07. 2017 medzi podnikateľom TT ELECTRONICS PLC, Spojené kráľovstvo ako predávajúcim a AVX LIMITED, Spojené kráľovstvo ako kupujúcim.
 
Oznamovateľ je materskou spoločnosťou globálnej ekonomickej skupiny Kyocera. Ekonomické aktivity tejto skupiny zahŕňajú širokú škálu produktov: pokročilé materiály, komponenty, zariadenia, vybavenie, siete a služby, a to predovšetkým výrobu aplikovaných keramických výrobkov (využívaných v odvetví výroby solárnej energie), jemnej keramiky (priemyselné stroje, ultra-vysokovákuové zariadenia, feritové komponenty, atď.), komunikačných zariadení (mobilné telefóny, tablety), optických komponentov, polovodičových komponentov, elektronických komponentov (kondenzátory, SAW zariadenia), tiež poskytovanie služieb informačných systémov a telekomunikácií, výskum a vývoj, prevádzku hotelových zariadení a pod.
Na území Slovenskej republiky oznamovateľ pôsobí ako zahraničný dodávateľ.

Cieľové spoločnosti tvorili divíziu skupiny TT Electronics a pôsobia predovšetkým v oblasti dizajnu, vývoja a výroby snímacích a kontrolných riešení v automobilovom priemysle pre aplikácie s performance-critical použitím, pričom sa zameriavajú predovšetkým na aplikácie využívané v oblastiach palivovej účinnosti, riadenia emisií, systémov podpory vodiča, dodržiavania bezpečnostných nariadení a iných. Na trhu s elektrickými vozidlami poskytujú riešenia pre elektrické a hybridné vozidlá, napr. inteligentné prúdové spínanie, striedač elektrického trakčného systému, menič elektrického pohonného systému v náboji kolesa a vysokorýchlostný snímač uhla rotora, atď.
Ani jedna zo spoločností nemá sídlo v Slovenskej republike.
Medzi aktivitami nadobúdateľa a cieľových spoločností neexistuje horizontálne prekrytie aktivít, respektíve možno o ňom uvažovať len v prípade, ak by sa všetky typy nestálych rezistorov, ktoré patria do kategórie pasívnych elektronických komponentov, považovali za jeden tovarový relevantný trh. Z priestorového hľadiska však aj v takomto prípade dochádza medzi účastníkmi koncentrácie na území EHP len k bezvýznamnému horizontálnemu prekrytiu aktivít.
 
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie existuje vertikálne prepojenie. Špecifické modely rôznych typov pasívnych elektronických komponentov (napr. kondenzátory, magnety, rezistory, keramické komponenty a substráty) vyrábaných oznamovateľom môžu byť použité pri výrobe automobilových komponentov. Reálne medzi skupinou oznamovateľa a cieľovými spoločnosťami existuje dodávateľsko-odberateľský vzťah len v malom rozsahu vo vzťahu k dodávke keramických komponentov a substrátov používaných pri výrobe automobilových snímačov cieľovými spoločnosťami. Na základe predložených podkladov a informácií ohľadom štruktúry predmetných trhov (aj ak ide o možné tovarové alternatívy) dospel úrad k záveru, že koncentrácia v tomto smere nevzbudzuje súťažné obavy.
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 09. 2017.