Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Mubea a SAT

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 06. 10. 2017 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku Mubea Somboon Automotive Co., Thajsko, a to podnikateľmi  Mubea Engineering AG, Švajčiarsko a SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (ďalej len „SAT“), Thajsko.
 
Spoločnosť Mubea je súčasťou globálne pôsobiacej skupiny Mubea, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou produktov pre automobilový priemysel. Základ jej portfólia výrobkov tvoria vysoko výkonné pružiny a iné technologicky príbuzné produkty pre automobilový priemysel. V Slovenskej republike pôsobí ako dodávateľ výrobkov pre automobilový priemysel odberateľom, ktorí na Slovensku prevádzkujú výrobné závody.
 
Spoločnosť SAT pôsobí ako výrobca a predajca automobilových dielov v Thajsku. Podnikateľ SAT a jeho dcérske spoločnosti sa zaoberajú výrobou automobilových dielov pre automobilový priemysel, najmä pre odvetvie osobných automobilov, motorových vozidiel typu „pick-up“, nákladných vozidiel a poľnohospodárskych strojov. Medzi hlavných odberateľov patria výrobcovia pôvodného vybavenia a výrobcovia náhradných dielov. Podnikateľ SAT ovláda skupinu Somboon. Skupina nedosahuje žiaden obrat v Slovenskej republike ani v iných krajinách EÚ.
 
Spoločný podnik Mubea Somboon sa bude zaoberať vývojom, výrobou, predajom, distribúciou a dodávkou tlačných pružín, stabilizátorov a listových pružín, resp. ďalších produktov najmä pre automobilový priemysel, pričom bude pôsobiť prevažne v rámci regiónu ASEAN. Spoločný podnik nebude vyvíjať žiadnu činnosť v krajinách EÚ.
 
Úrad zistil, že podnikateľ SAT nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť v krajinách EÚ vrátane Slovenska ani aktivity spoločného podniku sa netýkajú územia Slovenskej republiky. Predmetnou koncentráciou nedochádza k negatívnym horizontálnym a ani k negatívnym ne-horizontálnym účinkom na podmienky hospodárskej súťaže.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 10. 2017.