Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikov ČEZ Slovensko, s.r.o., a Východoslovenská energetika Holding, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 17. 10. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí časti  podniku ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika podnikom Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice, Slovenská republika.

Sektor: D.35.1, D.35.2 – energetika (dodávanie elektriny a plynu domácnostiam)
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.