Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spoločností KKCG Investments AG, BJOORGEA, a.s., a AutoCont Holding, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 19. 10. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie o posúdení koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly spoločnosti KKCG Investments AG, Švajčiarska republika a BJOORGEA, a.s., Česká republika nad spoločnosťou AutoCont Holding, a.s.,Česká republika a tým aj nad spoločnosťami patriacimi do jej portfólia.
 
Sektor: J.62, J.63 - Informačné technológie a informačné systémy
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.