Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov KKCG Investments AG, BJOORGEA, a.s., a AutoCont Holding, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 16. 11. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľa KKCG Investments AG, Švajčiarska republika (ďalej len „KKCG“) a podnikateľa BJOORGEA, a.s., Česká republika (ďalej len „Bjoorgea“) nad podnikateľom AutoCont Holding, a.s., Česká republika (ďalej len „AutoCont“).

Podnikateľ KKCG je spoločnosť patriaca do finančnej a investičnej skupiny KKCG, ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky okrem iného aj v oblasti IT technológií, konkrétne cezhranične poskytuje najmä služby B2B v oblasti mapových informačných systémov, vývoj a výrobu klasických súťažných hier pre viacerých hráčov, virtualizáciu a zdieľanie IT infraštruktúry, cloud computing, IT poradenstvo.  

Podnikateľ Bjoorgea je holdingová spoločnosť, do ktorej sa združili predtým rozptýlení vlastníci podnikateľa AutoCont.

Podnikateľ AutoCont stojí na čele skupiny AutoCont, ktorá je holdingom poskytujúcim komplexné služby v oblasti informačných technológií a informačných systémov pre zákazníkov z firemnej a verejnej sféry. Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločností AutoCont SK, a.s., a CAD Studio, a.s., Česká republika v nasledujúcich oblastiach: dodávky hardvéru a softvéru, IT/IS infraštruktúra, podnikové aplikácie a služby, vývoj softwaru na zákazku, outsourcing, cloudové služby, CAD/CAM/GIS aplikácie a služby (poskytovanie riešení na platforme AutoDesk pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, líniové stavby, správu dokumentov a správu majetku), integrácia a poradenstvo.

V prípade predmetnej koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu v oblasti IT služieb, konkrétne v segmente IT poradenstva a IT outsourcingu, ktorý okrem iného zahŕňa aj cloudové služby, ako aj k vertikálnemu prepojeniu, a to v oblasti dodávok hardvéru a softvéru, kde pôsobí podnikateľ AutoCont v nadväznosti na poskytovanie IT služieb (skupina KKCG).

Úrad zistil, že uvedené prekrytia sú zanedbateľné, najmä vzhľadom na limitované pôsobenie skupiny KKCG, ako aj podnikateľa AutoCont v Slovenskej republike vo vyššie uvedených oblastiach. Rovnako je zanedbateľné aj vertikálne prepojenie v oblasti dodávok hardvéru a softvéru a v oblasti IT služieb.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 11. 2017.