Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov JD Norman Industries, Inc. a REGE Motorenteile GmbH

Aktualizované:
Obsah
Dňa 27. 11. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci zámeru koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa JD Norman Industries, Inc., USA nad časťou podnikateľa REGE Motorenteile GmbH, Spolková republika Nemecko.

Sektor: C.29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.