Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie PMÚ SR o karteli v oblasti bankového sektora

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. 11. 2017 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) vyhlásil rozsudok vo veci Československej obchodnej banky, a.s., (ďalej len „ČSOB“), ktorým zamietol žalobu proti rozhodnutiu Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Najvyšší súd tak definitívne potvrdil rozhodnutie úradu o dohode obmedzujúcej súťaž v oblasti bankového sektora.
 
Protisúťažného konania sa banky dopustili tým, že koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ a zároveň sa dohodli, že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Cieľom ich konania bolo, aby vylúčili konkurujúcu spoločnosť AKCENTA CZ z trhu a aby získali jej klientov, resp. udržali si existujúcich klientov.
 
Rozhodnutie úradu z 25. 10. 2013, ktorým bola ČSOB uložená pokuta vo výške 3 183 427 eur za účasť na kartelovej dohode na trhu bezhotovostných devízových operácií potvrdila Rada úradu vo svojom rozhodnutí z 11. 4. 2014, kedy zamietla rozklad ČSOB. Úradom uloženú pokutu ČSOB vo výške 3 183 427 eur potvrdil aj Najvyšší súd, čím zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý znížil výšku pokuty uloženej úradom na 1 500 000 eur.
 
V danom rozhodnutí sa úrad zaoberal už len účasťou ČSOB na dohode, pretože konečné rozhodnutie voči ďalším dvom účastníkom dohody – Slovenskej sporiteľni, a.s., a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vydal Najvyšší súd. Najvyšší súd ešte v roku 2013 zamietol žaloby týchto dvoch bánk a potvrdil pôvodné rozhodnutie úradu z roku 2009.