Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov UBM hotels Management GmbH a VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 04. 12. 2017 zámer koncentrácie spočívajúcej vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku UBM hotels München GmbH, Nemecko (ďalej len „spoločný podnik“), a to podnikateľmi UBM hotels Management GmbH, Rakúska republika (ďalej len „UBM hotels“) a VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement Aktiengesellschaft, Rakúska republika (ďalej len „Vienna International“).

Podnikateľ UBM hotels je divíziou skupiny UBM, ktorá si prenajíma hotelové zariadenia vybudované skupinou UBM. Okrem toho, skupina UBM prevádzkuje hotely na základe zmlúv o správe hotelov s medzinárodnými hotelovými sieťami. Pôsobí najmä na území Rakúska, Nemecka a Poľska, pričom na území Slovenskej republiky nevlastní ani neprevádzkuje žiaden hotel.

Podnikateľ Vienna International vlastní, prevádzkuje a spravuje mestské a rezortné hotely, ako aj hotely pod názvom „Vienna House Easy“. Na území Slovenskej republiky poskytuje len služby správy hotelov, a to len jednému hotelu – Hotelu Chopin v Bratislave.

Spoločný podnik sa má zaoberať poskytovaním podporných služieb a prevádzkovaním hotelov na základe franšízových zmlúv s medzinárodnými značkami. Spoločný podnik nebude pôsobiť na území Slovenskej republiky.

Úrad zistil, že aktivity podnikateľov UBM hotels a Vienna International sa na území Slovenskej republiky neprekrývajú a  nedochádza ani k žiadnemu vertikálnemu prepojeniu, keďže podnikateľ UBM hotels na území Slovenskej republiky nepôsobí. Úrad tiež zistil, že spoločný podnik nebude pôsobiť na území Slovenskej republiky.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 12. 2017.