Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, A&T Group, a.s., ARTESIS EUROPE LIMITED a Wincott People, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 22. 12. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej spoločnej kontroly podnikateľa ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, Cyprus a podnikateľa A&T Group, a.s., Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika nad podnikateľom ARTESIS EUROPE LIMITED, Cyprus a prostredníctvom toho aj nepriamej kontroly okrem iného nad podnikateľom Wincott People, a.s., Bratislava, Slovenská republika.
 
Sektor: N.78 Sprostredkovanie práce
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.