Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov JD Norman Industries, Inc. a REGE Motorenteile GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 15. 12. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JD Norman Industries, Inc.  1, Spojené štáty americké (ďalej len „JD Norman“) nad časťou podnikateľa REGE Motorenteile GmbH, Spolková republika Nemecko (ďalej len „časť podnikateľa REGE Motorenteile“) a súčasne nad podnikateľom REGE Automotive Brasov S.R.L., Rumunsko (ďalej len „REGE Brašov“).

Podnikateľ JD Norman patrí do skupiny JD Norman, ktorá je aktívna v segmente diverzifikovanej výroby kovových komponentov a systémov vrátane automobilových súčiastok a ktorej prevádzky sú v Spojených štátoch amerických, Mexiku, Kanade a Spojenom kráľovstve, pričom na území Slovenskej republiky nepôsobí.

Nadobúdaná časť podnikateľa REGE Motorenteile a podnikateľ REGE Brašov patria do skupiny REGE, ktorá sa špecializuje na výrobu a dodávky komplexných kovových komponentov pre motorové vozidlá, ako sú napríklad kľuky, hlavy valcov, vyvažovacie hriadele. Na území Slovenskej republiky pôsobí len podnikateľ REGE Motorenteile, a to prostredníctvom dodávok súčiastok prevodoviek a súčiastok do motorov, konkrétne ojníc motora.

Úrad dospel k záveru, že aktivity vyššie uvedených podnikateľov sa na území Slovenskej republiky neprekrývajú a ani nedochádza k žiadnemu vertikálnemu prepojeniu, a to vzhľadom na ich produktové portfólio a skutočnosť, že skupina JD Norman na území Slovenskej republiky nepôsobí.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2018.