Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR rozhodol o zneužití dominantného postavenia bratislavským letiskom

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) vydal dňa 18. 01. 2018 rozhodnutie, v ktorom uložil spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (BTS), Bratislava (ďalej len „Letisko M. R. Štefánika“) pokutu vo výške 127 000 eur za zneužitie dominantného postavenia.
 
Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika pôsobí ako prevádzkovateľ bratislavského letiska, pričom jeho úlohou je správa infraštruktúry letiska a poskytovanie leteckých a neleteckých služieb najmä dopravcom a cestujúcim.
 
Dňa 01. 07. 2016 Letisko M. R. Štefánika zaviedlo poplatok za nadštandardné VIP služby poskytované na termináli všeobecného letectva, pričom poplatok platil každý odlietavajúci cestujúci, ktorý prechádzal terminálom všeobecného letectva. Protisúťažné správanie spoločnosti spočívalo v nastavení tohto poplatku – poplatok za nadštandardné VIP služby nebol prepojený s reálnym využitím nadštandardných VIP služieb cestujúcimi, ale bol naviazaný len na samotný vstup na terminál všeobecného letectva, pritom vstup na terminál je spoplatnený iným typom poplatku. Týmto dochádzalo k situácii, že poplatok za nadštandardné VIP služby platili aj klienti, ktorí o takéto služby nemali záujem a nevyužívali ich.
 
Predmetné konanie Letiska M. R. Štefánika bolo úradom vyhodnotené ako zneužitie dominantného postavenia formou neprimeraných podmienok podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Protisúťažné konanie bolo ukončené dňa 31. 08. 2017.
 
V rámci správneho konania Letisko M. R. Štefánika predložilo žiadosť o urovnanie podľa § 1 ods. 1 Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania. Úrad po vyhodnotení všetkých skutočností súhlasil s procesom urovnania, na základe čoho bola Letisku M. R. Štefánika znížená pôvodne uložená pokuta o 30 %, a to na sumu 127 000 eur.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 02. 2018.