Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR vykonal neohlásené inšpekcie u podnikateľov v oblasti stavebných prác a súvisiacich tovarov a služieb

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že v dňoch od 13. 02. 2018 do 15. 02. 2018 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v oblasti dodávok stavebných prác a súvisiacich tovarov a služieb.
 
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti dodávok stavebných prác a súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe multifunkčného ihriska mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní v rámci programov „Podpora rozvoja športu na rok 2014“ a „Podpora rozvoja športu na rok 2015“. Úrad zároveň považoval za nevyhnutné preskúmať, či toto konanie nebolo súčasťou vopred dohodnutej širšej schémy koordinácie postupu podnikateľov v predmetných verejných obstarávaniach. 
 
Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké kartely, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. 
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
Úrad v tejto fáze neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.