Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku podnikateľmi OFFICE PLANET G.m.b.H. a GB Immobilien G.m.b.H.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 09. 03. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly vytvorením spoločného podniku podnikateľom OFFICE PLANET G.m.b.H., Spolková republika Nemecko a podnikateľom GB Immobilien G.m.b.H., Spolková republika Nemecko.
 
Sektor:
63.11 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby 
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.