Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi OFFICE PLANET G.m.b.H. a GB Immobilien G.m.b.H.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 21. 03. 2018 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku podnikateľmi OFFICE PLANET G.m.b.H., Spolková republika Nemecko a GB Immobilien G.m.b.H., Spolková republika Nemecko.  
 
OFFICE PLANET patrí do ekonomickej skupiny OTTO, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách (najmä Európy) a ktorej podnikateľská činnosť je rozdelená do nasledujúcich oblastí:
  1. maloobchodný predaj tovarov (odev, obuv, doplnky životného štýlu, nábytok, doplnky do domácnosti, hračky, technické, športové a voľnočasové potreby) prostredníctvom rôznych distribučných kanálov (elektronický obchod, kamenné predajne - v obmedzenom rozsahu, katalógy),
  2. finančné služby (najmä poskytovanie spotrebiteľských financií a riadenie likvidity),
  3. poskytovanie služieb, najmä logistických.
 
V Slovenskej republike skupina OTTO pôsobí v oblasti maloobchodného predaja odevov najmä prostredníctvom on-line distribučného kanála, ako aj v oblasti poskytovania finančných služieb. 
 
GB Immobilien patrí do ekonomickej skupiny ECE, ktorá vyvíja, prenajíma a spravuje veľké komerčné nehnuteľnosti v podnikateľských oblastiach nakupovania, kancelárií, dopravy a priemyslu, pričom sa osobitne špecializuje na oblasť nákupných centier. Skupina ECE okrem toho realizuje výstavbu ústredí, kancelárskych budov, priemyselných budov, logistických centier, stavieb v doprave, hotelov a iných vysoko komplexných typov budov, taktiež sa orientuje na akvizície nákupných centier. V SR skupina ECE pôsobí len prostredníctvom spoločnosti ECE Projektmanagement Bratislava, s.r.o., ktorá spravuje nákupné centrum Central Shopping Center v Bratislave.
 
Spoločný podnik, ktorý oznamovatelia vytvárajú, sa má zaoberať vývojom a prevádzkou dátového rozhrania medzi výrobcami a maloobchodnými predajcami na jednej strane a predajnými on-line kanálmi na druhej strane.
 
Z informácií uvádzaných v oznámení ohľadom podnikateľskej činnosti oznamovateľov a ohľadom budúcej podnikateľskej činnosti spoločného podniku úrad neidentifikoval súťažné obavy v dôsledku posudzovanej koncentrácie a dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 03. 2018.