Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR vykonal neohlásené inšpekcie u podnikateľov v oblasti nákupu, predaja a distribúcie originálnych atramentových a tonerových kaziet

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že v dňoch od 10. 04 2018 do 12. 04. 2018 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákupu, predaja a distribúcie originálnych atramentových a tonerových kaziet do tlačiarenských zariadení, kopírovacích zariadení, faxov alebo iných takýchto zariadení slúžiacich k obdobnému účelu na území Slovenskej republiky.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v predmetnej oblasti mohlo dôjsť k uzavretiu dohôd obmedzujúcich súťaž a/alebo k zneužitiu dominantného postavenia, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlasovaných vo vyššie uvedenej oblasti. Úrad považoval za potrebné preveriť podozrenie na možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže zo strany zastúpenia jednej zo značiek pôsobiacich v danej oblasti v rámci Slovenskej republiky a/alebo zo strany koncových distribútorov.
  
V prípade preukázania porušenia súťažných pravidiel hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. 
  
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
  
Úrad v tejto fáze neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.