Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SODECIA Automotive Europe GmbH, MATADOR Automotive Vráble, a.s., a MATADOR Automotive Rus LLC

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 04. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom SODECIA Automotive Europe GmbH, Nemecká spolková republika nad podnikateľmi MATADOR Automotive Vráble, a.s., Slovenská republika a MATADOR Automotive Rus LLC, Ruská federácia.
 
Sektor:
C.29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.