Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila vyše 10 miliónovú pokutu v oblasti dodávok a predaja skupiny mliečnych výrobkov značky Rajo

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd (ďalej len „úrad“), č. 2016/KV/2/1/029 zo dňa 13. 6. 2016, ktorým úrad uložil  pokuty podnikateľovi RAJO, a.s., Bratislava a jeho odberateľom, obchodným reťazcom CBA Slovakia, a.s., Lučenec, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bratislava, Diligentia R.C., s.r.o., Bratislava, Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava, TERNO Group, k.s., Bratislava, BILLAs.r.o., Bratislava, Retail Value Stores, a.s., Bratislava a TESCO STORES SR, a.s., Bratislava za to, že sa v  čase od 28. 5. 2009 do 28. 2. 2014 dopustili protisúťažného správania vo forme vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. Ich spoločným cieľom malo byť určenie cien pre ďalší predaj (tzv. RPM, resale price maintenance) v oblasti dodávok a predaja produktov značky Rajo v kategóriách mlieko, maslo, smotana pre koncových spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.
 
Takéto dohody sú podľa § 4 ods. 1 v spojení s  § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom do 30. 6. 2014 a podľa  čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie zakázané.
 
Výšky pokút, ktoré prvostupňový orgán úradu uložil všetkým účastníkom konania Rada úradu potvrdila. Jednotlivé pokuty boli stanovené podľa závažnosti porušenia, a to vo výške 5 % z relevantného obratu a tá bola následne prenásobená počtom rokov porušovania, teda jeden rok v prípade účastníka konania Diligentia R.C., s.r.o., a päť rokov v prípade ostatných účastníkov konania.
 
V prípade spoločnosti BILLA, s.r.o., Bratislava bola takto určená pokuta úradom znížená o 50 % na základe úspešného procesu urovnania.
 
Úrad tak uložil pokuty v celkovej výške 10 266 259,83 eur.
 
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 5. 2018.
 
Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať preskúmania súdom.