Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation a Triako Holdco AB

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 05. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation so sídlom 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8071, Japonsko (ďalej len „NSSMC“) nad podnikateľom Triako Holdco AB so sídlom c/o Ovako AB, Box 1721, 111 87 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Triako“).
 
NSSMC stojí na čele ekonomickej skupiny, ktorá podniká v oblasti výroby a dodávky oceľových produktov, ako sú tyče a profily, pláty a plechy, rúry a valcovaný drôt, ako aj produktov z nehrdzavejúcej ocele a titánových produktov, ďalej pôsobí v oblasti strojárstva, chemických látok, nových materiálov a v oblasti systémových riešení. Spoločnosti z tejto skupiny pôsobia predovšetkým na území Ázie.
 
Podnikateľ Triako je holdingovou spoločnosťou skupiny spoločností Ovako, ktoré pôsobia v oblasti výroby a predaja ocele a oceľových produktov, najmä špeciálnej strojárenskej ocele s využitím pre rôzne výrobky, ako napr. ložiská, automobilové komponenty a nástroje na prácu s horninami (napr. vŕtanie skál), taktiež vyrábajú dlhé výrobky z uhlíkovej ocele, ako sú tyče valcované za tepla, pochrómované tyče a rúry, bezšvíkové rúry a duté tyče, ako aj valcované a kované prstence.
 
Vychádzajúc z informácií uvedených v oznámení, na území Slovenskej republiky nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie z produktového ani z geografického hľadiska. Rovnako medzi aktivitami účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky neexistuje vertikálny vzťah. Podľa informácií uvedených v oznámení dochádza na úrovni Európskeho hospodárskeho priestoru k určitému horizontálnemu prekrytiu medzi aktivitami účastníkov koncentrácie, avšak len vo veľmi zanedbateľnej miere. Vychádzajúc z oznámenia, koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálnych prekrytí a medzi aktivitami účastníkov koncentrácie ani neexistujú vertikálne ovplyvnené trhy, ktoré by zahŕňali územie Slovenskej republiky alebo jeho časť.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 05. 2018.