Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov JUDr. Ján Sabol, JUDr. Mikuláš Trstenský, CsC., PT BIOCHEM, a.s., Progress Trading, a.s., a Petroltrans, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 05. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi JUDr. Ján Sabol, Bratislava (ďalej len „JUDr. Ján Sabol“) a JUDr. Mikuláš Trstenský, Csc., Bratislava (ďalej len „JUDr. Mikuláš Trstenský“) na jednej strane a podnikateľom PT Biochem, a.s., Praha, Česká republika (ďalej len „PT Biochem“) na druhej strane nad podnikateľom PROGRESS TRADING, a.s., Trebišov (ďalej len „Progress Trading“) a zároveň v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľmi JUDr. Ján Sabol a JUDr. Mikuláš Trstenský na jednej strane a podnikateľom PT Biochem na druhej strane nad podnikateľom PETROLTRANS, a.s., Poprad (ďalej len „Petroltrans“). Predmetom akvizície nie je dcérska spoločnosť Petroltrans, spoločnosť OKTAN, a.s., Kežmarok.
 
Do ekonomickej skupiny JUDr. Jána Sabola patrí spoločnosť Solar 2009, Trnava (ďalej len „Solar 2009“), ktorá podniká v oblasti predaja palív a predáva pohonné hmoty (ďalej len „PHM“) výlučne v Slovenskej republike. Navyše, JUDr. Ján Sabol podniká okrem iného v oblastiach prenájmu nehnuteľností, výroby liehovín, bioetanolu, biodieselu a repkového oleja, nákladnej železničnej a automobilovej prepravy, poľnohospodárstva a obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami.
 
JUDr. Mikuláš Trstenský podniká v oblasti výroby bioetanolu, biodieselu, repkového oleja a v malom rozsahu aj v oblasti výroby bioplynu. Podnikateľsky aktívny je i v oblastiach realít, systémového inžinierstva, nákladnej železničnej a automobilovej prepravy, poľnohospodárstva a obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami, ako aj v oblasti liehovarov a minerálnych vôd.
 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti PT Biochem je prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov. Jej dcérska spoločnosť Progress Trading sa zaoberá nákupom a predajom minerálnych olejov, ich skladovaním, nákupom a predajom biogénnej látky na výrobu minerálnych olejov. Je prevádzkovateľom skladovacieho a distribučného terminálu v Trebišove. Pôsobí na území Slovenskej republiky. V rámci svojej podnikateľskej činnosti exportuje svoje výrobky aj do Maďarska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bieloruska a na Ukrajinu. 

Spoločnosť Petroltrans vykonáva činnosť veľkoobchodného predaja PHM (automobilový benzín, motorová nafta, mero, propán-bután) zákazníkom hlavne v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.
 
Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie vykonávajú, v predmetnom prípade dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti veľkoobchodného predaja PHM, ako aj k vertikálnemu prepojeniu, a to v oblasti poskytovania služieb skladovania PHM. Pokiaľ ide o veľkoobchodný predaj PHM, v tomto prípade ide o koncentráciu čisto veľkoobchodníkov s PHM, pričom okrem účastníkov koncentrácie v tejto oblasti pôsobí viacero podnikateľov, z ktorých najvýznamnejší sú vertikálne integrovaní. Títo konkurenti disponujú vyššími trhovými podielmi a môžu vyvíjať efektívny konkurenčný tlak na účastníkov koncentrácie. Vo vzťahu k vertikálnemu prepojeniu v súvislosti so skladovacími kapacitami úrad vzhľadom, okrem iného, na v oznámení uvedenú dostupnosť skladovacích a logistických kapacít vlastnených rôznymi konkurujúcimi si podnikateľmi nezistil súťažné obavy.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2018.