Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Karlovarské minerální vody, a.s., PEPSICO CZ, s.r.o, PEPSI-COLA SR, s.r.o., Fővárosi Ásványvíz - és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 08. 06. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Karlovarské minerální vody, a.s., Česká republika nad podnikateľmi PEPSICO CZ, s.r.o, Česká republika, PEPSI-COLA SR, s.r.o., Slovenská republika a hlavnými zložkami podnikania podnikateľa Fővárosi Ásványvíz - és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Maďarsko a nad ich aktivitami výroby a/alebo distribúcie nealkoholických nápojov a snackov na území Slovenska, Česka a Maďarska na základe licencií, pričom pokiaľ ide o Slovensko, ide konkrétne, okrem iného, o nápoje značky PEPSI, PEPSI-COLA, MIRINDA, GATORADE, 7-UP, Lipton a snacky Lays a Cheetos.
 
Sektor:
C.11.07 Výroba nealkoholických nápojov, produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.