Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov GAZPROM Germania GmbH a VEMEX ENERGO, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 07. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa GAZPROM Germania GmbH, Nemecko (ďalej len „Gazprom“) nad podnikateľom VEMEX ENERGO, s.r.o., Bratislava (ďalej len „Vemex“).
 
Podnikateľ Gazprom patrí do ekonomickej skupiny zastrešenej spoločnosťou PAO GAZPROM, Rusko (ďalej len „Skupina Gazprom“), ktorá podniká v oblasti prieskumu, ťažby, spracovania, prepravy, skladovania a obchodovania so zemným plynom, skvapalneným zemným plynom (LNG) a plynovým kondenzátom, tiež pôsobí v oblasti ťažby a exportu ropy, pričom jej pôsobenie je globálne. Skupina Gazprom ďalej pôsobí v oblasti výroby elektrickej energie výlučne na území Ruska. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako dodávateľ zemného plynu veľkoobchodníkom.
 
Podnikateľ Vemex pôsobí predovšetkým ako maloobchodný dodávateľ zemného plynu koncovým odberateľom – priemyselným odberateľom, malým podnikateľom aj domácnostiam výlučne na území Slovenskej republiky. Zároveň pôsobí ako veľkoobchodník, keď veľkoobchodne nakúpený zemný plyn predáva iným veľkoobchodníkom alebo distribútorom, pričom jeho pôsobnosť nie je obmedzená len na územie Slovenskej republiky.
 
Vychádzajúc z informácií predložených úradu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, avšak medzi nimi existuje vertikálny vzťah – podnikateľ Vemex už pred koncentráciou nakupuje značnú časť  zemného plynu od Skupiny Gazprom. S ohľadom  najmä  na rozsah činností a trhovú prítomnosť podnikateľa Vemex v rámci veľkoobchodných/maloobchodných dodávok plynu, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 07. 2018.