Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR potvrdzuje vykonanie neohlásenej inšpekcie v oblasti detského tovaru

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) potvrdzuje, že v dňoch od 06. 08. 2018 do 07. 08. 2018 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v oblasti nákupu, distribúcie a predaja detského tovaru na území Slovenskej republiky.
 
Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že zo strany podnikateľa pôsobiaceho v predmetnej oblasti mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s priamym alebo nepriamym určovaním cien a/alebo iných obchodných podmienok pre predaj dotknutých produktov maloobchodným odberateľom – prevádzkovateľom internetových obchodov/e-shopov s detským tovarom, ktorí ďalej predávajú tieto produkty koncovým zákazníkom. Úrad považoval za potrebné preveriť podozrenie z možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže.
 
V prípade preukázania porušenia súťažných pravidiel hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. 
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, že dotknutý subjekt porušil súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
 
V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.