Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločných podnikov podnikateľmi SIGNA Holding GmbH a Hudson’s Bay Company

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 09. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločných podnikov Luxembourg Investment Company 265 S.à.r.l. so sídlom v Luxemburgu, HBS Global Properties Luxembourg S.à.r.l. so sídlom v Luxemburgu a HBC Luxembourg Property Holding Company S.à.r.l. so sídlom v Luxemburgu podnikateľmi SIGNA Holding GmbH, Rakúska republika a Hudson’s Bay Company, Kanada.

Sektor:
G.47.19 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.