Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Swiss Life Select International Holding AG a Fincentrum, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 09. 2018 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Swiss Life Select International Holding AG, Švajčiarsko (ďalej len „Swiss Life“) nad podnikateľom Fincentrum, a.s., Česká republika.

Podnikateľ Swiss Life je súčasťou rovnomennej skupiny, ktorá poskytuje životné poistenie a finančné služby, ako aj služby v odvetví nehnuteľností, pričom na území Slovenskej republiky nepôsobí.

Aktivity podnikateľa Fincentrum, a.s., sú rozdelené do viacerých skupín:
  1. divízia služieb finančného poradenstva, ktorá je kľúčovou divíziou a ponúka služby v oblasti poistenia, úverov, investícií sporiacich vkladov a dôchodkového sporenia,
  2. divízia služieb pre obchodné spoločnosti – zameriava sa na zabezpečenie potrieb malých a stredne veľkých podnikov, organizácií a štátnych inštitúcií v oblasti poistenia,
  3. médiá a podujatia.
Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti Fincentrum, a.s., Bratislava.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že podnikateľ Swiss Life na území Slovenskej republiky nepôsobí, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 10. 2018.