Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC a HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 10. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „JV“) podnikateľmi AL YAH SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY PrJSC, Spojené arabské emiráty  (ďalej len „Al Yah“) a HUGHES NETWORK SYSTEMS, LLC, USA (ďalej len „Hughes“).
 
Podnikateľ Al Yah patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti Mubadala Investment Company so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorá pôsobí globálne vo viacerých oblastiach (napr. energetika, nehnuteľnosti, sieťové odvetvia, atď.). Na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) pôsobí v oblasti predaja rafinérskych a petrochemických služieb a v oblasti predaja výrobkov v sektore obrany.
 
Podnikateľ Hughes patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti EchoStar Corporation so sídlom v USA (ďalej len „skupina EchoStar“), ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti satelitných služieb, širokopásmových satelitných technológií, širokopásmových internetových služieb pre domácnosti a malé podniky a v oblasti inovatívnych sieťových technológií. Skupina EchoStar pôsobí na celom svete, na území SR pôsobí len v minimálnej miere, a to ako dodávateľ satelitného vybavenia.
 
Predmetom podnikania JV budú veľkoobchodné služby dvojsmerných fixných satelitných komunikácií vo forme širokopásmového internetového pripojenia k nezávislým lokálnym poskytovateľom služieb. JV bude sídliť v Spojených arabských emirátoch a bude podnikať pod názvom Broadband Connectivity Solutions (Restricted) Limited.
 
Vychádzajúc z informácií predložených úradu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie navzájom ani medzi aktivitami účastníkov koncentrácie a JV nedochádza k horizontálnemu prekrytiu na území SR ani na území EÚ, s výnimkou zanedbateľného prekrytia na Cypre. Zároveň medzi aktivitami oznamovateľov existuje vertikálny vzťah, ktorý však nevzbudzuje súťažné obavy.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 10. 2018.