Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločných podnikov podnikateľmi SIGNA Holding GmbH a Hudson’s Bay Company

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 10. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčných spoločných podnikov spoločne kontrolovaných podnikateľmi SIGNA Holding GmbH so sídlom v Innsbrucku, Rakúska republika a Hudson’s Bay Company so sídlom v Toronte, Ontário, Kanada, a to spoločného podniku Luxembourg Investment Company 265 S.à r.l. a spoločných podnikov HBS Global Properties Luxembourg S.à r.l. a HBC Luxembourg Property Holding Company S.à r.l., všetky so sídlom v Luxembursku.
 
Koncentrácia sa uskutoční v dvoch úzko súvisiacich a vzájomne prepojených transakciách, pričom spoločný podnik Luxembourg Investment Company 265 S.à rl. bude vykonávať časť maloobchodných činností oznamovateľov a bude prevádzkovať obchodné domy a elektronický obchod v Nemecku (transakcia 1) a spoločné podniky HBS Global Properties Luxembourg S.à r.l. a HBC Luxembourg Property Holding Company S.à r.l. budú pôsobiť v sektore investovania a správy nehnuteľností vhodných na prevádzku obchodných domov (transakcia 2).
 
Podľa oznámenia je SIGNA Holding GmbH (nepriamou) materskou spoločnosťou skupiny SIGNA, ktorá má dve divízie, a to SIGNA Retail (divízia maloobchod) a SIGNA Real Estate (divízia nehnuteľností). Spoločnosti patriace do divízie SIGNA Retail sa zameriavajú na maloobchodný predaj nepotravinárskych výrobkov predovšetkým v Nemecku, prevádzkujú obchodné domy Karstadt (podnikateľská činnosť Karstadt je predmetom transakcie 1). Okrem toho táto divízia pôsobí aj v oblasti maloobchodného predaja prostredníctvom niekoľkých internetových obchodov. Rozsah činnosti spoločnosti SIGNA Holding (prostredníctvom spoločnosti SIGNA Retail) v Slovenskej republike je len okrajový a týka sa len malého množstva on-line predaja športovej módy/obuvi. SIGNA Real Estate (divízia nehnuteľností) sa zaoberá nákupom, predajom, výstavbou, prenájmom a správou maloobchodných a komerčných nehnuteľností najmä v Nemecku a Rakúsku. Pôsobí tiež v oblasti investovania a akvizície nehnuteľností, správy realitných fondov, atď. Žiadna z činností divízie SIGNA Real Estate nie je súčasťou transakcie 1 ani transakcie 2. Pokiaľ ide o územie Slovenskej republiky, SIGNA Holding GmbH nedávno nadobudla skupinu KIKA/LEINER, ktorá prevádzkuje predajne nábytku v Slovenskej republike.
 
Hudson’s Bay Company je materskou spoločnosťou skupiny HBC, ktorá pôsobí v sektore maloobchodu a v oblasti nehnuteľností. Maloobchodné činnosti spoločnosti Hudson’s Bay Company sa zameriavajú predovšetkým na nepotravinársky sektor v Kanade, Spojených štátoch a v Európe (v Belgicku, Holandsku a Nemecku). Hudson’s Bay Company nevykonáva na území Slovenskej republiky činnosť v oblasti maloobchodu ani v oblasti nehnuteľností. Jej maloobchodné činnosti, ktoré sú predmetom transakcie 1 sú vykonávané najmä prostredníctvom obchodných domov GALERIA Kaufhof a Saks OFF 5th v Nemecku, Galeria Inno v Belgicku a Holandsku a Saks OFF 5th v Holandsku.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií a vzhľadom na to, že nebolo identifikované horizontálne prekrytie ani vertikálne prepojenie účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky a spoločné podniky nebudú na území Slovenskej republiky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2018.