KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Asseco Poland SA, PENTA INVESTMENTS LIMITED a PROSOFT spol. s r.o. Košice

19.12.2018
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 12. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi Asseco Poland SA, Poľská republika a PENTA INVESTMENTS LIMITED, Channel Islands nad podnikateľom PROSOFT spol. s r.o. Košice, Slovenská republika.
 
Sektor:
J. 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.
Posledná aktualizácia:20.12.2018