KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Asseco Poland SA, PENTA INVESTMENTS LIMITED a PROSOFT spol. s r.o. Košice

[datum]
[obsah]
Posledná aktualizácia:20.12.2018