Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Manuvia, a.s., PhDr. Marek Kuchta, MBA, Ing. Daniel Bercel, MBA, ELNI CAPITAL LTD., EUROTRADE – SR, a.s., EDYMAX Flexibility, s.r.o., EDYMAX Europe, s. r. o., a EDYMAX Personal Management SE

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 01. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Manuvia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, PhDr. Mareka Kuchtu, MBA, Bardejov, Ing. Daniela Bercela, MBA, Bardejov a ELNI CAPITAL LTD. so sídlom C/O Iplan Accounting Ltd 40 Graccechurch Street, Iplan, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska nad spoločnosťami EUROTRADE – SR, a.s., so sídlom Drevená 888, 924 01 Galanta, EDYMAX Flexibility, s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, EDYMAX Europe, s. r. o., so sídlom Hurbanova 21, 085 01 Bardejov a EDYMAX Personal Management SE so sídlom V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
 
Sektor:
N. 78 – sprostredkovanie práce
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.