Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného nedovoleného obmedzovania súťaže v oblasti lekárenskej starostlivosti

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 23. 1. 2019 začal z vlastného podnetu podľa § 25 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) správne konanie vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 zákona.
 
Možné porušenie by mohlo spočívať v takom konaní účastníkov konania, ktorým vytvorili bariéru vstupu na trh poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, čím zvýhodnili podnikateľov aktuálne pôsobiacich na predmetnom trhu.
 
V prípade preukázania porušenia ustanovenia § 39 zákona môže úrad uložiť pokutu až do výšky 66 000 eur.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.