Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa RENAULT RETAIL GROUP a časti podnikateľa KESTLER, spol. s r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 15. 01. 2019 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom RENAULT RETAIL GROUP so sídlom 2 Avenue Denis Papin, 92140 Clamart, Francúzsko nad časťou podniku podnikateľa KESTLER, spol. s r.o., so sídlom Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava, a to na základe zmluvy o prevode aktív slúžiacich na prevádzku predajne automobilov vrátane vozidiel, strojov, vybavenia, zamestnancov, klientov a práv duševného vlastníctva (s výnimkou nehnuteľností).

Sektor:
G.45.1 Predaj motorových vozidiel
G.45.2 Oprava a údržba motorových vozidiel
G.45.3 Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.