Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Veolia Energia Slovensko, a. s., SI Teplo, s.r.o., SI HECU, s.r.o., GasTrading, s.r.o., Slovintegra Energy, a.s., a Biatec Energy, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 12. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava nad podnikateľmi SI Teplo, s.r.o., Levice, SI HECU, s.r.o., Levice, GasTrading, s.r.o., Levice, Slovintegra Energy, a.s., Bratislava a Biatec Energy, s.r.o., Bratislava.

Sektor:
D 35.1 Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod
D 35.3 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.