Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KARTELY: PMÚ SR rozhodol o vyše 9-miliónovej pokute za kartelovú dohodu pri predaji motorových vozidiel

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 11. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil 15 podnikateľom pokuty v celkovej výške 9 386 456 EUR za porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúce v uzatvorení kartelovej dohody.
 
Predmetom tejto kartelovej dohody boli dojednania o cenách, o rozdelení trhu, výmena citlivých obchodných informácií a koordinácia v procese verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží alebo v inej obdobnej súťaži. Uvedená dohoda sa týkala predaja osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel.
 
O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval v roku 2016 prostredníctvom svojej tlačovej správy zverejnenej na https://www.antimon.gov.sk/kartely-protimonopolny-urad-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-dohody-v-oblasti-predaja-motorovych-vozidiel/.
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť.