Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil vytvorenie spoločného podniku podnikateľmi Huf Düsseldorf GmbH a Shanghai Baolong Automotive Corporation

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 11. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku (ďalej len „JV“) podnikateľmi Huf Electronics Düsseldorf GmbH, Spolková republika Nemecko (ďalej len „Huf Düsseldorf“) a Shanghai Baolong Automotive Corporation, Čínska ľudová republika (ďalej len „Baolong“).
 
Podnikateľ Huf Düsseldorf sa špecializuje na výrobu elektroniky vysokej kvality pre automobilový priemysel. Jeho produkčné portfólio zahŕňa riadiace jednotky a dosky s plošnými spojmi pre dvere, dvere batožinového priestoru, posuvné dvere, strechy, zámky na volant, rádiové kľúče a telematické zariadenia. Geograficky pôsobí v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Patrí do ekonomickej skupiny Huf, ktorá vyvíja a vyrába mechanické a elektronické uzamykacie systémy, zámkové sady, zámky na volant, systémy diaľkového uzamykania, telematické zariadenia a zariadenia na systém monitorovania tlaku v pneumatikách (ďalej len „TPMS”) pre automobilový priemysel.
 
Podnikateľské aktivity spoločnosti Baolong zahŕňajú najmä nasledujúce oblasti: automobilové tlakové senzory, TPMS, ventily pneumatík a príslušenstvo, zariadenia na vyvažovanie pneumatík, vzduchové tlmiče, výkonné výfukové zariadenia, náhradné diely, dažďové senzory. Svoje aktivity zameriava na Čínu a Severnú Ameriku.
 
Spoločnosti Huf Düsseldorf a Baolong budú spolupracovať v oblasti TPMS prostredníctvom skombinovania svojich podnikateľských aktivít v spoločnom podniku. Oznamovatelia nepôsobia na území Slovenskej republiky v segmente TPMS a ani spoločný podnik nebude v Slovenskej republike vykonávať žiadnu činnosť.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 12. 2018.